Zoönosen zijn ziekten die van dieren op mensen overdraagbaar kunnen zijn. 
De Oude Zustertuin treft maatregelen om zoönosen te voorkomen en kans op besmettingen zo veel mogelijk te beperken

De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft het keurmerk Zoönosen ontwikkeld en De Oude Zustertuin heeft dat keurmerk in zijn bezit.

Enkele voorbeelden van zaken waar aan voldoen moet worden om het keurmerk te behalen zijn onder andere:

  • Entingen aan dieren geven door vee- en dierenartsen
  • Wijzen op handen wassen en informatie voor zwangere vrouwen geven
  • Zieke dieren in quarantaine plaatsen
  • Hygiëne maatregelen nemen bij bevallingen van dieren