De Oude Zustertuin dankt zijn bestaan aan de betrokkenheid vanuit de Bodegraafse gemeenschap. Iedereen die, in welke vorm dan ook, zijn steentje wil bijdragen aan het in stand houden van de Zustertuin is van harte welkom.